Börsentag Berlin 2016 
Berlin
08/10
Köln
14/10
Börsentag kompakt Köln 2016 
Köln
15/10
TradAc Ausbildung Level IV 
Spanien
24/101 / 4